Белорусский язык и литература

Рэкамендацыі, памяткі:

Метадычныя рэкамендацыi

Гомельский областной методический портал

Крыніцы метадычных распрацовак пры вывучэнні складаных тэм па беларускай мове і літаратуры

Рыхтуемся да ЦТ

Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі дзейнасці МА

Памятка маладому настаўніку

Методическая памятка. Компетентностно

Формы использования Э С О

Формы и приёмы по формированию иссел. компетенции учащихся

Урокі беларускай мовы і літаратуры:

Урок бел. літ. ў 6 классе «В.Адамчык «Салодкія яблыкі»

Урок беларускай мовы ў 7 класе «Дзеепрыслоўе»

Канспект урока Займеннік як часціна мовы

Урок беларускай літаратуры . А. Куляшоў “Маці”

Урок беларускай літаратуры. Скарб зямлі беларускай- вусная народная творчасць

Урок беларускай мовы ў 5 класе. Паняцце пра фразеалагізмы

Урок беларускай мовы ў 6 класе. Займеннік як часціна мовы агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма.

Урок беларускай мовы ў 6 класе.Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага

Урок беларускай мовы ў 8 класе.Падагульненне і сістэматызацыя па раздзеле

Урок беларускай мовы ў 11 класе. Сінтаксічныя прыметы сказаў з рознымі відамі сувязі частак, ужыванне, знакі прыпынку.

Урок беларускай мовы. Антонімы

Урок беларускай мовы.Запазычаныя словы ў беларускай мове

Пазаўрочная дзейнасць:

Коска і працяжнік пры адасабленні прыдатка (факультатыў «Практыкум па беларускай мове, XI клас»)

Факультатыўныя заняткі  10 клас. «Правапіс літар і,ы,й»

Інтэлектуальная гульня “ВЕДАЕМ МОВУ”

Літаратурная гасцёўня. А. Макаёнак чалавек, драматург, майстар.

Ці заўсёды рэчы былі такімі, якімі мы ведаем іх (заняткі этнаграфічнага кутка)

Навукова-даследчая дзейнасць:

«Вышыванка»

«Лексiка традыцыйных беларускiх страẏ»

«Параўнанне беларускіх і кітайскіх традыцый»

«Уласныя імены» 

«Сакральныя  месцы  ў  беларускай  хаце»

«Этымалогія беларускіх назваў месяцаў у параўнанні з іх назвамі ў іншых мовах»

З вопыту педагагічнай дзейнасці:

Выкарыстанне сістэматызаваных метадаў і прыемаў работы з тэкстам на ўроках беларускай мовы для фарміравання

Эфектыўныя прыёмы візуалізацыі на ўроках бел.мовы і бел.літ

Метад «Пяць пальцаў»

Выкарыстанне эфектыўных прыёмаў і сродкаў навучання пры падрыхтоўцы вуняў да цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай мове

Канспект майстар-класа

Прэзентацыя Майстар-клас